netcare.hu
 

Raktrgrafikon
Takarmnyr kpernykp

Mrlegjegy nyomtats
Takarmnyr kpernykp

Kimen mrleg
Takarmnyr kpernykp

Mozgs statisztika
Takarmnyr kpernykp

rkalkulci
Takarmnyr kpernykp

Szmlzs
Takarmnyr kpernykp

Tteladatlap
Takarmnyr kpernykp

Kapcsolat

TakarmányÕr - A takarmánykeverõk programja


A TakarmányÕr program célja a takarmánykeverõ üzemek nyilvántartásának, ügyvitelének egyszerûsítése, támogatása.
A minõség- és termékbiztonsági rendszerekhez szükséges, illetve a takarmánykeverésre vonatkozó törvényi elõírásokban meghatározott adatok kezelése és a hozzá kapcsolt nyomtatványok automatikus készítése.
Programunk segítségével naprakész információk kaphatóak az aktuális készletekrõl a termékek nyomonkövethetõségérõl, és statisztikák készíthetõek a korábbi állapotokról, pénzügyi és raktár bevételekrõl és kiadásokról.

Rendszerünk alapvetõen három fõ modulból épül fel: nyilvántartás, keverés, számlázás és az ezeket kiegészítõ alaptörzsek. Az alaptörzsekben tárolódnak és a felhasználók által bõvíthetõek illetve módosíthatóak azok az adatok, melyek gyakran használ a többi modul (pl.: ügyféltörzs, raktárak, termékek, stb.). A modulok felhasználják a többi adatait, így növelve az automatizáltságot, például automatikus számlakészítés bevételezésekrõl, kiadásokról vagy meglévõ készletekbõl való kivételezés keveréskor.
A rendszer statisztikai funkciói révén minden modulon belül lehetõség van az ott tárolt vagy képzõdött adatok különbözõ szempontok szerinti megjelenítésére, szûrésére. Ezeken felül többek között külön lekérhetõek ügyfél, raktár illetve termék szerinti kartonozással egy adott idõszakra vagy egy adott idõpillanatra vonatkozó raktárkészletek, készletváltozások, terménymozgások. A statisztikai almodulban lehetõség van továbbá választott idõintervallumra vonatkozó bevételi információk megjelenítésére. Szintén a statisztika almodulból érhetõek el a minõségbiztosításhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok is.

Alaptörzsek

A modul feladata a rendszerben használt alapadatok adminisztrálása (felvétel, törlés, módosítás), valamint egyéb, a rendszer mûködését alapvetõen meghatározó adatok nyilvántartása. A rendszerben nincsenek beégetett adatok, minden adat módosítható.

Fontosabb alaptörzsek
Beszállítók: partnerek fontosabb adatait tárolja a hozzá kapcsolt területek parcellaazonosítóival és többféle címadattal együtt. Ügyfélhez és termékhez kapcsolt szerzõdésszám tárolása.
Alapanyagok: a cég által kezelt alapanyagokat és adatait lehet nyilvántartani, név és azonosítón (tételszám), minõségmegõrzési idõn kívül rögzíthetõek a minõségi paraméterek( nedvességtartalom, káros gyommag, rovar stb. tartalom), kezelési árai (tisztítás, szárítás, ki-, be- és bértárolás, stb.), Káló %, kiszerelés, aktuális felvásárlási és eladási ár, stb.
Raktárak: cégnél levõ raktárak és adataik érhetõek el illetve tarthatóak karban. Fontosabb adatok: hely, típus, tárolókapacitás, kivétel típusa (FIFO, egyéb).
Vevõk: a takarmánykeverõ vevõinek fontosabb adatait tárolja, a hozzá kapcsolt azonosítókkal.

Termékek: a cég által gyártott termékek alapadatait tartalmazza. (Recept, gyártmánylap, címkeminta)

Felhasználók: egyedi jogosultsági szintekkel, fontosabb jogosultságok: mérlegkezelõ, számlázó, vezetõi, adminisztrátor (nyomtatások kezelése), rendszergazdai.

Nyilvántartás

A modul elsõdleges feladata, hogy nyilvántartsa a be- és kimenõ alapanyagokat és termékeket illetve pontos képet adjon a készletekrõl és az elvégzett szolgáltatásokról adatokat szolgáltasson a számlázó modulnak.
Bevételezés
A modulon keresztül történik a bevételezés. Bevételezéskor az alapanyag és a beszállító adatai letárolásra kerülnek, meghatározásra kerülnek a kért szolgáltatások (be-, ki- és bértárolás, szárítás, tárolás), a tároló azonosítója és a letárolandó minta azonosítója, a rendszer generál tételszámot (összefüggõ bevételezéskor (pl.: azonos ügyfél és terület) alszámokkal). Minden beérkezett tételhez egyedi azonosítóval ellátott mérlegjegy nyomtatható.
Nyilvántartott adatok:
Ügyfél, területazonosító, alapanyag, tételszám, rendszám, tömeg (bruttó, tára, nettó), raktárazonosító, minõségi paraméterek (nedvességtartalom, tisztasági paraméterek), tárolt minta azonosítója, kért szolgáltatások (tisztítás, szárítás, tárolás, saját felhasználás).
Kivételezés
Kivitt késztermék kiválasztása (tételszám vagy mérlegjegyszám alapján) után meg kell adni a mennyiséget és a kiszállítási címet, vevõ nevét. A mérlegeléshez egyedi azonosítóval ellátott mérlegjegy és szállítólevél nyomtatható.
Mérlegjegyösszesítõ
Mérlegjegyazonosítók tetszõleges csoportosításával mérlegjegyösszesítõt lehet képezni, mely azonosítója a csoportban szereplõ összes tételt azonosítja. Egy mérlegjegyazonosító több mérlegjegyösszesítõben is szerepelhet.

Keverés

Receptnyilvántartás
A cég által kevert takarmányok receptjei vihetõk fel és tarthatók karban. A takarmány alapadatain felül %-os arányban megadhatóak a keverékhez szükséges alapanyagok.
Keverés
Takarmány készítéskor elõször meg kell adni melyik recept alapján kell készíteni, majd az abban tárolt alapanyagok forrását kell kiválasztani. Ennek kiválasztásához a rendszer raktáranként kilistázva mutatja a rendelkezésre álló alapanyagokat tételszámmal és mérlegjegyazonosítóval, a lista elejére a raktárra vonatkozó FIFO szerinti alapanyagokat teszi, tehát megvalósítható az automatikus felhasználás, azonban lehetõség van a kezelõi módosíthatóságra is. Az adatok megadása után a rendszer az alapanyagokat kivételezi a raktárból (bizonylat nyomtatható) és az elkészült takarmányt bevételezi. Keverésrõl a keverõüzem részére keverési naplót nyomtat, amelyen a törvényi elõírások, és a különbözõ rendszerekhez szükséges adatok megtalálhatóak. A modulból illetve külön statisztikai lekérdezésekbõl is egyszerûen elérhetõ illetve nyomtathatóak tételösszesítõk, melyeken szerepel, hogy adott keverékhez mely tételszámú alapanyagok kerültek felhasználásra.

Számlázás

Az elvégzett szolgáltatásokra, alapanyag vételére és alapanyag és késztakarmány eladására vonatkozó számlákat a rendszer automatikusan tudja nyomtatni, ezen felül egyedi tételek is felvihetõek.


A rendszer moduláris felépítésébõl következõen egyedi igények szerint további modulok fejleszthetõek.

Kapcsolat: Elrhetsgek
netcare.hu Kapcsolat