netcare.hu
 

Agrokomplex C.S. ZRt.

Bunge ZRt.

FoodMonitor Kft.

FVM Mezgazdasgi Gpestsi Intzet

Humn Oltanyagtermel s Gygyszergyrt Rt.

MTRA - DIAGNOSZTIKA Anyagvizsgl Kft.

Orszgos Mezgazdasgi Minst Intzet

Orszgos Villamostvvezetk ZRt.

Richter Gedeon Gygyszergyr ZRt.

SGS Hungria Kft.

Tiszamenti Vzmvek ZRt.

Zollner Elektronik Kft.

Kapcsolat

LabSoft LIMS kpernykp

LabSoft LIMS kpernykp

LabSoft LIMS kpernykp

LabSoft LIMS kpernykp

LIMS referenciák


AGROKOMPLEX C. S. ZRt.

Cégünket 2005 augusztusában kereste meg Magyarország egyik legnagyobb takarmánykeverõ üzeme . Megvalósítás során kiemelten fontos volt a Megrendelõnél már üzemelõ rendszerekkel való integráció: vállalatirányítási rendszer, receptkészítõ rendszer, adattárház.

Az integráció megvalósításával a rendszerbe automatikusan bekerülnek a legyártott termékek és a beérkezett alapanyagok, rendszerünk a termékek receptje alapján meghatározza a szükséges vizsgálatokat, az adott termékre jellemzõ vizsgálati garantált értékeket. Vizsgálatok elvégzése után kiértékelésre kerül, hogy a törvényben meghatározott megengedett eltérésen belül van-e a minta.

Az integrációnak köszönhetõen a vállalatirányítási rendszerben automatikusan megtörténik a termékek felszabadítása vagy visszahívása, a részletes eredmények pedig bekerülnek az adattárházba.

Fontosabb paraméterek/mérõszámok:

FoodMonitor Kft.

Magyarország elsõ élelmiszer realtime PCR vizsgálólaboratóriuma. A FoodMonitor Kft. 2005. augusztusában cégünket kérte fel a nagyszámú és gyors mintakezelés megvalósításának megoldására. A laboratórium akkreditációja már a rendszerünkkel együtt valósult meg, melyet a Szlovák Nemzeti Akkreditáló Testület (SNAS) végzett.

A kifejlesztendõ rendszerrel szemben a gyors mintakezelés támogatása volt az egyik legfontosabb elvárás. Ennek megvalósításaként a rendszerben vonalkódos mintaazonosítás került kialakításra, illetve a mintavevõk és a helyszíni vizsgálatokat végzõ személyek PDA-n vagy notebookon végzett adatrögzítését automatikusan olvassa be a rendszer.

Fontosabb paraméterek, mérõszámok:

A rendszer bevezetése a szerzõdéskötéstõl számítva 1,5 hónapot vett igénybe.

Országos Villamostávvezeték ZRt.

Az Országos Villamostávvezeték Rt. (OVIT Rt.) 2005. augusztus elején döntött LabSoft Base LIMS ügyviteli rendszerünk bevezetésérõl. Az OVIT Rt. - a LabSoft Base LIMS alapszolgáltatásain felül - néhány kiegészítõ modult is megrendelt a rendszerhez.

A kért modulok miatt a munka alapos igényfelméréssel vette kezdetét. Ezt követõen került sor a részletekbe menõ tervezésre és a LabSoft Base keretrendszerrel való integrációra, melynek végeredményeként a teljes laboratóriumi ügyvitel támogatása került megvalósításra.

Az OVIT Rt. az alábbi modulokat kérte a LabSoft Base LIMS keretrendszerhez:

A rendszer bevezetése a szerzõdéskötéstõl számítva 3 hónapot vett igénybe.

Tiszamenti Vízmûvek Rt.

Felhasználói vélemény a LabSoft LIMS-rõl

„Bár a rendszer egy nagyon jól mûködõ Súgóval rendelkezik, meggyõzõdésem, hogy ezt a funkciót fogjuk legritkábban használni. A rendszer ugyanis olyan logikusan van felépítve és olyan egyszerûen kezelhetõ, hogy néhány órás gyakorlás után a számítógép használat alapjait birtokló munkatársak is hibátlanul mûködtethetik.

A laboratóriumunk vezetõivel történõ részletekbe menõ konzultáció után a Labdata munkatársai olyan rendszerrel leptek meg bennünket, mely szinte azonnal mûködött és az alig több, mint egy hónapos próbaüzem elegendõ volt a finomítások elvégzéséhez.

Azon kívül, hogy a laboratórium dokumentációs és adatfeldolgozói rendszere leegyszerûsödött a LIMS bevezetése nem igényelt semmilyen szervezési változtatást. A laboratórium bõvítése, új vizsgálatok bevezetése nem igényel a rendszerbe való külsõ beavatkozást, mi mindent egyszerûen meg tudunk oldani.”

Dr. Radnai Ferenc laboratórium vezetõ
Tiszamenti Vízmûvek Rt.
Keleti Fõcsatorna Felszínivíz Tisztítómû Vizsgálólaboratórium, Balmazújváros
2005. február 4.


Tiszamenti Vízmûvek Rt.

A Tiszamenti Vízmûvek Rt. (TV Rt.) 2004 õszén kereste meg cégünket azzal, hogy LabSoft LIMS-sel szeretnék megoldani a laboratóriumuk ügyvitelét. A TV Rt. számára fejlesztett LIMS rendszer az alábbi jelentõsebb funkciókkal rendelkezik:


Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt.

LIMS megvalósíthatósági tanulmány a Biztonságtechnikai, tûz- és környezetvédelmi fõosztály részére.

Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt. (Richter) Biztonságtechnikai, tûz- és környezetvédelmi fõosztálya tervezi LIMS bevezetését és ehhez egy megvalósíthatósági tanulmányt készített, mely alapján felmérhetõk a rendszerrel szemben támasztott követelmények és tervezhetõk a megvalósításhoz szükséges erõforrások.

A tanulmány egy kibõvített Rendszerszállítási Specifikációnak felel meg, mely alapján a rendszer és adatkapcsolatai (mûszerek és meglévõ informatikai rendszerek) külön felmérés nélkül kifejleszthetõ, kialakításának és bevezetésének ütemezése elõre meghatározható.

Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet

Az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet , Takarmányozási Fõosztály Központi Laboratórium (OMMI TFKL) 2002-ben döntött úgy, hogy a LabSoft LIMS-sel kívánja kiváltani a régi DOS-os laboratóriumi adatbázis-kezelõjüket. Az OMMI TFKL az évi tízezres nagyságrendû mintaszámával és a mintánként több tíz vizsgálat elvégzésével, valamint háromszintes laboratóriumával az OMMI legnagyobb és legjelentõsebb akkreditált vizsgáló intézménye.

Az OMMI-LabSoft jelentõsebb funkciói:

Human Oltóanyagtermelõ és Gyógyszergyártó Rt.

A Human Oltóanyagtermelõ és Gyógyszergyártó Rt. (Human Rt.) 2001-ben kereste fel cégünket azzal, hogy a LabSoft LIMS-sel kívánják megoldani a adminisztrációt és információ-kezelést. A megoldani kívánt feladat nagysága (több száz termék, százezres nagyságrendû minta darabszám évente) és bonyolultsága (több, alapjaiban eltérõ folyamatú minta és vizsgálatkezelés) indokolttá tette, hogy több, részben együttmûködõ alrendszerre bontsuk fel a LabSoft-ot. A rendszer fejlesztésénél maximálisan figyelembe kellett venni az FDA 21 CFR Part 11 rendelkezéseit. A rendszerünk a validálás során megfelelt ennek a szabványnak.

FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézete Energetikai laboratóriuma 2006 õszén kérte fel cégünket LabSoft LIMS rendszerünk bevezetésére.

SGS Hungária Kft.

Az SGS Hungária Kft. Élelmiszervizsgáló laboratóriuma 2007. májusától bérleti konstrukcióban használja LabSoft LIMS rendszerünket.

Fontosabb funkciók:

MÁTRA - DIAGNOSZTIKA Anyagvizsgáló Kft.

MÁTRA - DIAGNOSZTIKA Anyagvizsgáló Kft. 2006 végén kereste meg cégünket azzal, hogy LabSoft LIMS-sel szeretnék megoldani a laboratóriumuk ügyvitelét. A MÁTRA - DIAGNOSZTIKA Anyagvizsgáló Kft. számára fejlesztett LIMS rendszer az alábbi jelentõsebb funkciókkal rendelkezik:

Bunge ZRt.

Bunge ZRt. (Vénusz, Floriol és egyéb étolajak gyártója) laboratóriuma 2006 végén kereste meg cégünket azzal, hogy LabSoft LIMS-sel szeretnék megoldani a laboratóriumuk ügyvitelét. A laboratórium a LabSoft Base LIMS rendszert szinte módosítás, átalakítás nélkül tudta használatba venni.

Zollner Elekronik Kft.

A Zollner Elektronik Gyártó és szolgáltató Kft. kalibráló laboratóriuma 2006 végén kereste meg cégünket azzal, hogy LabSoft LIMS rendszerünkkel szeretné megoldani a mûszerei nyilvántartását. kalibrálási vizsgálatainak elvégzését, nyomonkövetését illetve a veszélyes eszközök nyilvántartása, felülvizsgálatának követése is a rendszerben lett megvalósítva.

 

Kapcsolat: Elrhetsgek
netcare.hu Kapcsolat