netcare.hu
 

Raktárgrafikon
TakarmányŐr képernyőkép

Mérlegjegy nyomtatás
TakarmányŐr képernyőkép

Kimenő mérleg
TakarmányŐr képernyőkép

Mozgás statisztika
TakarmányŐr képernyőkép

Árkalkuláció
TakarmányŐr képernyőkép

Számlázás
TakarmányŐr képernyőkép

Tételadatlap
TakarmányŐr képernyőkép

Kapcsolat

TakarmányŐr - A takarmánykeverők programja


A TakarmányŐr program célja a takarmánykeverő üzemek nyilvántartásának, ügyvitelének egyszerűsítése, támogatása.
A minőség- és termékbiztonsági rendszerekhez szükséges, illetve a takarmánykeverésre vonatkozó törvényi előírásokban meghatározott adatok kezelése és a hozzá kapcsolt nyomtatványok automatikus készítése.
Programunk segítségével naprakész információk kaphatóak az aktuális készletekről a termékek nyomonkövethetőségéről, és statisztikák készíthetőek a korábbi állapotokról, pénzügyi és raktár bevételekről és kiadásokról.

Rendszerünk alapvetően három fő modulból épül fel: nyilvántartás, keverés, számlázás és az ezeket kiegészítő alaptörzsek. Az alaptörzsekben tárolódnak és a felhasználók által bővíthetőek illetve módosíthatóak azok az adatok, melyek gyakran használ a többi modul (pl.: ügyféltörzs, raktárak, termékek, stb.). A modulok felhasználják a többi adatait, így növelve az automatizáltságot, például automatikus számlakészítés bevételezésekről, kiadásokról vagy meglévő készletekből való kivételezés keveréskor.
A rendszer statisztikai funkciói révén minden modulon belül lehetőség van az ott tárolt vagy képződött adatok különböző szempontok szerinti megjelenítésére, szűrésére. Ezeken felül többek között külön lekérhetőek ügyfél, raktár illetve termék szerinti kartonozással egy adott időszakra vagy egy adott időpillanatra vonatkozó raktárkészletek, készletváltozások, terménymozgások. A statisztikai almodulban lehetőség van továbbá választott időintervallumra vonatkozó bevételi információk megjelenítésére. Szintén a statisztika almodulból érhetőek el a minőségbiztosításhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok is.

Alaptörzsek

A modul feladata a rendszerben használt alapadatok adminisztrálása (felvétel, törlés, módosítás), valamint egyéb, a rendszer működését alapvetően meghatározó adatok nyilvántartása. A rendszerben nincsenek beégetett adatok, minden adat módosítható.

Fontosabb alaptörzsek
Beszállítók: partnerek fontosabb adatait tárolja a hozzá kapcsolt területek parcellaazonosítóival és többféle címadattal együtt. Ügyfélhez és termékhez kapcsolt szerződésszám tárolása.
Alapanyagok: a cég által kezelt alapanyagokat és adatait lehet nyilvántartani, név és azonosítón (tételszám), minőségmegőrzési időn kívül rögzíthetőek a minőségi paraméterek( nedvességtartalom, káros gyommag, rovar stb. tartalom), kezelési árai (tisztítás, szárítás, ki-, be- és bértárolás, stb.), Káló %, kiszerelés, aktuális felvásárlási és eladási ár, stb.
Raktárak: cégnél levő raktárak és adataik érhetőek el illetve tarthatóak karban. Fontosabb adatok: hely, típus, tárolókapacitás, kivétel típusa (FIFO, egyéb).
Vevők: a takarmánykeverő vevőinek fontosabb adatait tárolja, a hozzá kapcsolt azonosítókkal.

Termékek: a cég által gyártott termékek alapadatait tartalmazza. (Recept, gyártmánylap, címkeminta)

Felhasználók: egyedi jogosultsági szintekkel, fontosabb jogosultságok: mérlegkezelő, számlázó, vezetői, adminisztrátor (nyomtatások kezelése), rendszergazdai.

Nyilvántartás

A modul elsődleges feladata, hogy nyilvántartsa a be- és kimenő alapanyagokat és termékeket illetve pontos képet adjon a készletekről és az elvégzett szolgáltatásokról adatokat szolgáltasson a számlázó modulnak.
Bevételezés
A modulon keresztül történik a bevételezés. Bevételezéskor az alapanyag és a beszállító adatai letárolásra kerülnek, meghatározásra kerülnek a kért szolgáltatások (be-, ki- és bértárolás, szárítás, tárolás), a tároló azonosítója és a letárolandó minta azonosítója, a rendszer generál tételszámot (összefüggő bevételezéskor (pl.: azonos ügyfél és terület) alszámokkal). Minden beérkezett tételhez egyedi azonosítóval ellátott mérlegjegy nyomtatható.
Nyilvántartott adatok:
Ügyfél, területazonosító, alapanyag, tételszám, rendszám, tömeg (bruttó, tára, nettó), raktárazonosító, minőségi paraméterek (nedvességtartalom, tisztasági paraméterek), tárolt minta azonosítója, kért szolgáltatások (tisztítás, szárítás, tárolás, saját felhasználás).
Kivételezés
Kivitt késztermék kiválasztása (tételszám vagy mérlegjegyszám alapján) után meg kell adni a mennyiséget és a kiszállítási címet, vevő nevét. A mérlegeléshez egyedi azonosítóval ellátott mérlegjegy és szállítólevél nyomtatható.
Mérlegjegyösszesítő
Mérlegjegyazonosítók tetszőleges csoportosításával mérlegjegyösszesítőt lehet képezni, mely azonosítója a csoportban szereplő összes tételt azonosítja. Egy mérlegjegyazonosító több mérlegjegyösszesítőben is szerepelhet.

Keverés

Receptnyilvántartás
A cég által kevert takarmányok receptjei vihetők fel és tarthatók karban. A takarmány alapadatain felül %-os arányban megadhatóak a keverékhez szükséges alapanyagok.
Keverés
Takarmány készítéskor először meg kell adni melyik recept alapján kell készíteni, majd az abban tárolt alapanyagok forrását kell kiválasztani. Ennek kiválasztásához a rendszer raktáranként kilistázva mutatja a rendelkezésre álló alapanyagokat tételszámmal és mérlegjegyazonosítóval, a lista elejére a raktárra vonatkozó FIFO szerinti alapanyagokat teszi, tehát megvalósítható az automatikus felhasználás, azonban lehetőség van a kezelői módosíthatóságra is. Az adatok megadása után a rendszer az alapanyagokat kivételezi a raktárból (bizonylat nyomtatható) és az elkészült takarmányt bevételezi. Keverésről a keverőüzem részére keverési naplót nyomtat, amelyen a törvényi előírások, és a különböző rendszerekhez szükséges adatok megtalálhatóak. A modulból illetve külön statisztikai lekérdezésekből is egyszerűen elérhető illetve nyomtathatóak tételösszesítők, melyeken szerepel, hogy adott keverékhez mely tételszámú alapanyagok kerültek felhasználásra.

Számlázás

Az elvégzett szolgáltatásokra, alapanyag vételére és alapanyag és késztakarmány eladására vonatkozó számlákat a rendszer automatikusan tudja nyomtatni, ezen felül egyedi tételek is felvihetőek.


A rendszer moduláris felépítéséből következően egyedi igények szerint további modulok fejleszthetőek.

Kapcsolat: Elérhetőségek
netcare.hu Kapcsolat